Var är Sveriges fördömande av den turkiska invasionen av Afrin?

I januari inledde Turkiet, med NATOs fjärde största armé, sitt militära angrepp på den självständiga provinsen Afrin i norra Syrien. Turkiets President Erdoğan har ursäktat den olagliga invasionen som bryter mot internationell rätt med argument om att man kämpar för fred mot “terroristerna i YPG/YPJ”. Kvinnorna och männen som bekämpat terroristerna i Daesh har gjort det i kampen för ett demokratiskt och jämlikt samhälle fritt från religiöst, etniskt och könsbaserat förtryck. Att likställa dessa hjältar med fascisterna i Daesh och deras omänskliga brutalitet är oacceptabelt.

Vi i Ung Vänster Skåne vill tydligt visa vår solidaritet med befolkningen i Afrin och ge vårt stöd till kvinnorna och männen i den kurdiska gerillan YPG/YPJ. Efter att ha tvingat Daesh på flykt tvingas man idag försvara sig mot den turkiska militärens offensiv som förvandlat Afrin till en av de värsta krigsfronterna i Syrien just nu. Sedan invasionen påbörjades har fler än 70 civila dödats av turkisk militär. Trots att omvärlden huvudsakligen har YPG/YPJ att tacka för att Daesh tryckts tillbaka är omvärlden och Sverige tyst när Turkiet angriper kurdiska områden.

Under de senaste åren har förtrycket från den turkiska fasciststaten inneburit massarresteringar av demokrater, frihetskämpar, journalister, lärare och civila i det egna landet samt ett systematiskt och grovt våld gentemot den kurdiska befolkningen. I och med den turkiska invasionen expanderar detta förtryck även till Afrin.

Tystnaden från den svenska regeringen och riksdagens politiker är oförsvarbar och kan endast beskrivas som ett tyst stöd till Turkiets militära offensiv. I de få uttalanden som utrikesminister Margot Wallström gjort kommenterar hon situationen i Afrin som “oroande” och säger att Turkiet har “rätt att hänvisa till att kunna bekämpa terrorism”. Situationen i Afrin är inte endast “oroande”, den är livshotande och en olaglig krigshandling.

Sverige och omvärldens tystnad och EU:s inhumana flyktingavtal ger diktatorn Erdoğan fria händer att fortsätta sin offensiv i norra delen av Syrien. Sverige måste sätta press på Turkiet och angreppet på Afrin måste få politiska och ekonomiska konsekvenser. När bomber faller över civila krävs det mer än utrikesministerns oroskänslor. Det krävs handling här och nu.

EUs flyktingavtal med Turkiet måste rivas upp omedelbart. Vi kräver ett direkt stopp av invasionen och att ett totalt tillbakadragande av turkisk militär i Syrien. När svenska politiker fortsätter välja att blunda för Turkiets krigshandlingar måste vi tvinga dem till handling.

Ung Vänster Skånes distriktsårskonferens 4/2-18