Stoppa Socialdemokraternas attack på strejkrätten

För ungefär ett halvår sedan gjorde APM Terminals en lockout mot arbetarna i Göteborgs hamn. Det har visat sig bli en lång och utdragen konflikt. Istället för att stödja arbetarna i hamnen väljer den Socialdemokratiska regeringen att inskränka strejkrätten. Detta anser vi i Ung Vänster Skåne vara ett hot mot fackrörelsen och arbetarklassens rättigheter på arbetsmarknaden i helhet.

Rätten till att strejka har varit en av de viktigaste byggstenarna i arbetarrörelsens kamp för ett bättre samhälle. Det är genom organisering vi gör skillnad och den fackliga kampen har varit ett verktyg för att få inflytande över vår arbetsplats och våra förhållanden. Det är så vi vunnit strider som åtta timmars arbetsdag och rätt till semester, och ett begränsande av strejkrätten ger arbetsgivaren möjlighet att dra tillbaka rättigheter vi kämpat oss till.

Det som hotas är rätten för fackliga organisationer att ta makten över sin vardag. Transportarbetarförbundets markering om ett uteblivet samarbete gynnar bara APM Terminals till upprätthållandet av rådande usla arbetsvillkor. Det är en självklarhet att att det fackförbund som organiserar flest på arbetsplatsen, i detta fall Hamnarbetarförbundet, ska kunna delta i förhandlingarna och utföra stridsåtgärder.

De rättigheter vi har på jobbet idag är resultatet av lång historia av facklig kamp. Kollektivavtal och skyddsnät har inte uppstått själva och kampen för att bibehålla och utveckla dessa kräver att vi kan använda strejk som vårt verktyg.

Ung Vänster Skåne ställer sig bakom Hamnarbetarförbundet i deras kamp emot APM Terminals. Vi ställer oss starkt emot inskränkningen av strejkrätten och kräver att alla försök som hotar den ska upphöra omedelbart.

Solidaritet med Svenska Hamnarbetarförbundet!

Ung Vänster Skånes distriktsårskonferens 4/2-2018