Låt oss prata om EU – på riktigt.

EU för oss och våra föräldrar är två helt olika saker. Våra föräldrar fick vara med i en folkomröstning om EU, diskutera för- och nackdelar, uppmanades att läsa på och förstå vad EU innebar. Ja- sidan vann, men ett EU motstånd var levande och stort för den generationen, som haft som alternativ att säga nej till EU. EU för oss unga har varit något helt annat. Vi har en regering och en riksdag med 349 platser, en himmel som är blå och en jord som är rund, en statsminister och en kung och vi är med i EU. I skolan lär vi oss hur EU står för de fyra friheterna, för kapital, människor, varor och tjänster, och att det i korthet innebär att man kan resa utan pass i Europa. EU är nytt och fräscht och ger möjligheter för de unga – vi kan tävla om gratis tågkort i utbyte mot att vara ”EU-ambassadörer” och möts av sponsrade inlägg på Instagram från ”european_youth_eu” om att upptäcka Europa.

Det är inte konstigt att stötta EU om man är liberal – det är ett nyliberalt projekt där marknaden går före allt annat. Men att säga att det är ett fredsprojekt, en snäll pappa som visar unga vägen genom världen genom gratis tågkort och stipendier – det är grovt hyckleri. EU är en överstatlig organisation, med föredrag, lagar och en mäktig EU-domstol som de facto sätter ramarna för våra liv. Med EU:s invecklade styrsätt och minimala insynsmöjlighet, där beslut fattas bakom stängda dörrar, är det kanske inte så konstigt att unga inte har en känsla för EU:s makt – och därför är den desto viktigare att prata om.

EU:s lagar och regler står över svensk lagstiftning, och om svensk lag står i motsättning till EU:s är det EU:s som gäller. Sveriges kommuner och landsting uppger att ungefär hälften av alla lokala beslut påverkas av EU-lagstiftning. Att påstå att EU påverkar våra liv är ingen överdrift.

Att makten över våra liv mer och mer flyttas till Bryssel är odemokratiskt av fler anledningar. Dels finns EU-kommissionen, som är de enda som har rätt att föreslå lagar, som består av tjänstemän snarare än folkvalda ledamöter. Dessutom finns EU-domstolen som har en enorm makt genom att tolka EU:s lagar, som är mycket mindre precist skrivna än svensk lagstiftning. EU-domstolen har bland annat gett rätt till ett byggnadsföretag i en rättstvist där arbetarna strejkade för att utländska arbetare skulle få samma rättigheter och löner som de svenska, vilket direkt påverkade arbetsrättslagstiftning här i Sverige. Ellinor Grimmark, en barnmorska som stämt svenska staten får att hon inte får vägra aborter i sitt yrkessutövande, har efter avslag i flera svenska instanser tagit det vidare till Europadomstolen. Vad händer om de beslutar sig för att ge henne rätt?

Vi måste kunna prata om EU, som den överstatliga makt och politiska institution den är. Låt oss unga få lära oss om EU:s institutioner, om hur EU:s beslut påverkar våra liv och världen i stort. Sluta visa oss unga en fantasivärld där EU handlar om att upptäcka sig själv, och låt nej till EU vara ett diskuterbart alternativ igen. Ung Vänster Skåne kräver ett EU-utträde, men också en diskussion som utgår från demokrati, rättvisa och makten över våra liv.

Uttalande antaget av Ung Vänster Skånes distriktsstyrelse 2019-05-11