Patientsäkerheten hotas när nedskärningarna blir verklighet!

En undersköterska är inne på sin åttonde arbetstimme. När hon går genom korridorerna luktar det urin och svett. Luften känns alldeles kvav. Patienterna jämrar sig i sina provisoriska sjukhussängar och deras närstående tar tag i henne när hon går förbi. ”När får vi hjälp?” frågar de med ren desperation i rösten och oro i blicken. Hon försöker hjälpsamt besvara varenda en av dem, men hon vet att det kommer ta många, många timmar tills det är deras tur. 

En undersköterska är inne på sin åttonde arbetstimme. När hon går genom korridorerna luktar det urin och svett – luften känns alldeles kvav. Patienterna jämrar sig i sina provisoriska sjukhussängar och deras närstående tar tag i henne när hon går förbi. “När får vi hjälp?” frågar de med ren desperation i rösten och oro i blicken. Hon försöker hjälpsamt besvara varenda en av dem, men hon vet att det kommer ta många, många timmar tills det är deras tur. 

Den senaste tidens larm från akutmottagningar över hela Stockholm om överbeläggningar, långa väntetider och personalbrist har lett till stora protester bland vårdpersonalen i Stockholms län. Situationen har gått så långt att det har blivit en fråga om patienternas säkerhet.

Statistiken talar dock sitt klarspråk; Skåne är värst i landet när det gäller antalet överbeläggningar i akutvården 2019. Skräckexemplen är många. I Ängelholm har det gått till den nivå av totalt kaos att Ängelholms sjukhus har tillsatt ett så kallat “mobilt team” som, för att akuta vårdplatser inte finns, åker runt i kommunen och ger patienter vård i hemmet. Att vårdpersonalen dessutom ser det som något positivt befäster bara det absurda läget.

Högern gick in i valrörelsen 2018 med löften om att minska de akuta vårdköerna. Socialdemokraterna gav stafettpinnen vidare till högern, där vinsten blev det sjunkande skepp som definierar den skånska sjukvården. Högern påstår att räddningen är nedskärningar, som de döljer bakom fina ord som “valfrihet” och ”patientmakt”. Det som sker i praktiken är en skövling av den redan tunna skog som den skånska vården är.  

Den skånska akutvården behöver bättre och mer långsiktiga lösningar än detta. Sjukhusmiljön hade i allmänhet blivit mer trivsam om vården var bättre finansierad. Med mer vårdpersonal där arbetsuppgifterna fördelas mer rättvist kan vårdupplevelsen bli mer personlig. Vårdpersonalen förtjänar även en lön som representerar deras hårda arbete, och statusen behöver öka för undersköterskor så att rekryteringen kan bli lättare.

Situationen på våra vårdcentraler är inte bättre. De har en oerhört viktig roll i att avlasta sjukhus och akutmottagningar eftersom ett problem som uppfångas i tid hos en allmänspecialist kan förebygga ett besök på akuten eller inom specialistvården. Men på vårdcentralerna finns det inte tillräckligt med personal, och får man en tid bemöts man ofta av en stressad läkare som inte har möjlighet att knyta en personlig kontakt med sina patienter. Lösningen på läkarbristen har blivit att vårdinstanser istället för att förbättra sin arbetsmiljö anställer hyrläkare, en dyr och kontraproduktiv lösning som ofta bara ökar personalomsättningen.

Bevisligen fungerar inte högerns fantasiförslag. Förra året minskade antalet platser för sjuka med 115 platser vid årsslutet i jämförelse med 2018. Varken sossarna eller högern har en bild av hur verkligheten i den skånska vården ser ut. Istället för riktiga lösningar – mer resurser till den offentliga akutvården – släpper man lösa trådar som snart plockas upp av privata aktörer – aktörer som har vinsten som första prioritering, inte patienterna. Ett exempel är den privata appvården med appar som till exempel KRY, där hänvisningarna till den närmaste akutmottagningen är regel snarare än undantag.  Ung Vänster Skåne kräver ett stopp för nedskärningarna och privatiseringen av vården. Pengarna ska gå till sjukvårdspersonal och fler vårdplatser – inte ner i kapitalisternas djupa fickor!

Den senaste tidens larm från akutmottagningar över hela Stockholm om överbeläggningar, långa väntetider och personalbrist har lett till stora protester bland vårdpersonalen i Stockholms län. Situationen har gått så långt att det har blivit en fråga om patienternas säkerhet.

Men statistiken talar dock sitt klarspråk: Skåne är värst i landet när det gäller antalet överbeläggningar i akutvården 2019. Skräckexemplen är många. I Ängelholm har det gått till den nivå av totalt kaos att Ängelholms sjukhus har tillsatt ett så kallat ”mobilt team” som, för att akuta vårdplatser inte finns, åker runt i kommunen och ger patienter vård i hemmet. Att vårdpersonalen dessutom ser det som något positivt befäster bara det absurda läget.

Högern gick in i valrörelsen 2018 med löften om att minska de akuta vårdköerna. Socialdemokraterna gav stafettpinnen vidare till högern, där vinsten blev det sjunkande skepp som definierar den skånska sjukvården. Högern påstår att räddningen är nedskärningar, som de döljer bakom fina ord som ”valfrihet” och ”patientmakt”. Det som sker i praktiken är en skövling av den redan tunna skog som den skånska vården är.  

Den skånska akutvården behöver bättre och mer långsiktiga lösningar än detta. Sjukhusmiljön hade i allmänhet blivit mer trivsam om vården var bättre finansierad. Med mer vårdpersonal där arbetsuppgifterna fördelas mer rättvist kan vårdupplevelsen bli mer personlig. Vårdpersonalen förtjänar även en lön som representerar deras hårda arbete, och statusen behöver öka för undersköterskor så att rekryteringen kan bli lättare.

Situationen på våra vårdcentraler är inte bättre. De har en oerhört viktig roll i att avlasta sjukhus och akutmottagningar eftersom ett problem som uppfångas i tid hos en allmänspecialist kan förebygga ett besök på akuten eller inom specialistvården. Men på vårdcentralerna finns det inte tillräckligt med personal, och får man en tid bemöts man ofta av en stressad läkare som inte har möjlighet att knyta en personlig kontakt med sina patienter. Lösningen på läkarbristen har blivit att vårdinstanser i stället för att förbättra sin arbetsmiljö anställer hyrläkare, en dyr och kontraproduktiv lösning som ofta bara ökar personalomsättningen. 

Bevisligen fungerar inte högerns fantasiförslag. Förra året minskade antalet platser för sjuka med 115 platser vid årsslutet i jämförelse med 2018. Varken sossarna eller högern har en bild av hur verkligheten i den skånska vården ser ut. I stället för riktiga lösningar, mer resurser till den offentliga akutvården, släpper man lösa trådar som snart plockas upp av privata aktörer – aktörer som har vinsten som första prioritering, inte patienterna. Ett exempel är den privata appvården med appar som till exempel KRY, där hänvisningarna till den närmaste akutmottagningen är regel snarare än undantag. 

Ung Vänster Skåne kräver ett stopp för nedskärningarna och privatiseringen av vården. Pengarna ska gå till sjukvårdspersonal och fler vårdplatser – inte ner i kapitalisternas djupa ficka.

Uttalande antaget av Ung Vänster Skånes distriktårskonferens 9/2-20
Även publicerat i expressen 7/3-20.