Solidaritet med det palestinska folket – ingen är fri förrän alla är fria!

Den senaste veckan har ockupationsmakten Israel återigen trappat upp sitt våld mot befolkningen i Palestina. Hundratals människor, varav många barn, har mist sina liv till följd av militära insatser och bombningar. Den rättsvidriga ockupation av Palestina som pågått i över 73 år fortsätter att skapa lidande och förödelse, medan makthavare världen över verkar oförmögna att agera.

Solidaritet handlar om vetskapen att det lika gärna hade kunnat vara vi som blev utsatta. Tanken på att själv förnekas sina mänskliga rättigheter, att fördrivas från sitt hem och att hela tiden leva i skräck för att ens nära och kära ska mista livet när nästa bomb faller borde vara tillräckligt för vem som helst att ta ställning mot ockupationen. Vi menar att ställningstagandet är enkelt; antingen står man på förtryckarnas sida, eller så står man på de förtrycktas sida. Vi uppmanar alla att skänka pengar till Palestinagruppernas akutinsamling till Gaza genom att swisha till 1239011578 och märka betalningen med GAZA.

Vi i Ung Vänster Skåne vet att den internationella solidariteten är ett av våra viktigaste vapen i att skapa ett klasslöst samhälle fritt från alla former av förtryck. Ung Vänster Skåne står i solidaritet med det palestinska folket och alla de som kämpar för ett fritt Palestina. Ingen är fri förrän alla är fria!

Uttalande antaget av Ung Vänster Skånes arbetsutskott 2021-05-20