Riksdagsvalet är inte demokratins främsta medel

Det börjar nalkas valrörelse, och om ett år kommer Sverige ha gått till val igen. Valrörelser är roliga, helt plötsligt blir vi inbjudna till skolor för att hålla bokbord, göra klasspresentationer och ta debatter – trots att de flesta skolor knappt vill bjuda in oss mellan valåren. Det öppnas valstugor i alla städer. Det politiska samtalet blir en naturlig del av allas vardag, men när valresultatet står klart i september kommer det som tidigare stod högst på agendan återigen att vara något som pågår i bakgrunden. Fortsättningsvis kommer valstugorna stå tomma på torgen och skolorna kommer tvinga oss att vända vid ytterdörren.

För oss i Ung Vänster handlar inte valrörelsen om att bli valda till kommunfullmäktige, eller att skapa en plattform för en framtida politikerkarriär. Vi gör valrörelser för att vi vill prata med andra unga runtom i Skåne. Ung Vänster är ett förbund som förvandlar en bitande magkänsla om att något inte står rätt till i samhället till konkret handling. Vi åker på klimataktioner, organiserar motdemonstrationer när rasistiska och fascistiska organisationer har torgmöten, håller pass i feministiskt självförsvar för tjejer och driver kampanjer åren, månaderna och veckorna runt. Vi är vanliga ungdomar som organiserar oss mot klassamhället, könsmaktsordningen och rasismen, eftersom de är strukturer som känns ända in på skinnet och vi vet att vi hade levt bättre och friare utan dem.

I Ung Vänster organiserar vi oss för ett mer demokratiskt samhälle. Vi är inte små valkampanjsgrupper för vårt moderpartiet som väcks till liv vid valrörelserna, så som de andra ungdomsförbunden är. Demokrati är något som händer och skapas varje dag, inte bara vid valurnan vart fjärde år. Det kan tyckas självklart att ett verkligt demokratiskt samhälle är ett samhälle där alla har lika mycket makt och inflytande. Sverige är inte ett sådant samhälle, istället blir klassklyftorna allt djupare. Coronakrisen har gjort det som innan var tydligt helt omöjligt att bortse från – det här samhället är byggt för och fungerar åt landets rikaste.

Den senaste mandatperioden har vi fått bevittna hur det inte riktigt verkar spela någon roll vilket parti det är som sitter i regering, det förs borgerlig politik ändå. Det är rent ut sagt naivt att inte se ett samband mellan den högervridning som skett i samtliga riksdagspartiers politik och de ökade klassklyftorna. Det är naivt att inte se hur så många av Sveriges politiker spenderar sin tid i riksdagen på att försöka göra Sveriges kapitalister ännu rikare. Det sägs ofta att politik handlar om kompromisser. Vi menar att politik handlar om motsättningar. Vi vet att det som gynnar överklassen inte gynnar oss.

Om ett år kommer Sverige ha gått till val igen. Tänk om skolorna bjöd in oss varje termin, istället för att klämma in alla skolbesök på tre veckor vart fjärde år. Tänk om valstugorna hölls öppna varje dag. I den kommande valrörelsen kommer vi att ge allt vi kan. Sedan kommer vi fortsätta. Vi kommer fortsätta anordna demonstrationer, försöka få till bokbord på skolor och dela ut flygblad. Vi kommer fortsätta att bemöta fascismens alla yttringar, anordna studiecirklar och driva kampanjer. Vi ska fortsätta organisera oss, och det är så vi kommer att vinna.

Antaget av Ung Vänster Skånes distriktsstyrelse 2021-09-19