Feministiskt självförsvar

IMG_7297

Feministiskt självförsvar är en typ av självförsvar för tjejer som har sin grund i feministisk ideologi och fokuserar på det sexualiserade våldet. Feministiskt självförsvar är ett praktiskt sätt att arbeta mot det samhällsproblem som det sexualiserade våldet är och den vardagsrädsla som det för med sig. De flesta kvinnor har erfarenheter av att ha blivit kränkta eller utsatta för våld av en man – oavsett om det rör sig om obehagliga kommentarer, tafsningar, våldtäkt eller misshandel. I feministiskt självförsvar lär vi ut tekniker för att försvara oss mot det sexualiserade våldet.

Om du vill veta mer eller boka ett pass, besök gärna feministiskt självförsvar i Skånes hemsida eller vår facebooksida. Du kan också hitta oss på instagram under feministisktsjalvforsvarskane!