Kampfond

Ung Vänster är inte ett rikt förbund, och kampen mot könsmaktsordningen och klassamhället är inte gratis. Flygblad, affischer och kaffe är dyrt, och idag är vi i stor utsträckning beroende av statliga bidrag för att bedriva vår verksamhet. Det är såklart inte hållbart för ett revolutionärt förbund, och vi behöver ditt stöd för att vår ekonomi ska stå på egna ben!

Sätt in pengar eller starta en autogirering på plusgiro 56 61 97 – 0 och märk insättningen med ”kampfond”.