Om oss

Ung Vänster är ett revolutionärt, socialistiskt och feministiskt förbund som organiserar unga som vill förändra sin egen vardag. Politik handlar om vårta liv och om vem som har makten. Idag är vardagen för unga präglad av otrygghet, men så behöver det inte vara. Arbetslöshet, bostadsbrist och ojämlikhet finns för att någon tjänar på det. Och det är inte vi.

Det är när vi organiserar oss tillsammans som vi kan förändra. Vår styrka är att vi är aktivister som kämpar i vardagen och vår organisering grundas i solidaritet; gemensam kamp för gemensamma intressen. Vi är starka tillsammans och vet att människor som håller ihop alltid kan förändra mer än vad som först verkar möjligt.

Ung Vänster Skåne är Ung Vänsters sydligaste distrikt. Vi organiserar den skånska arbetarklassungdomen i kamp för socialism, feminism och antirasism. Vi finns från Ängelholm i norr till Ystad i söder och organiserar unga på arbetsplatsen, i skolan och på gatan.

I Malmö ligger vår distriktsexpedition där bland annat våra ombudsmän arbetar. Har du frågor eller funderingar är det hit du ska ringa eller maila. Våra kontaktuppgifter finns under fliken ”Kontakt”.