Sex timmars arbetsdag – ta striden om tiden!

I Sverige idag går nästan var femte ungdom utan jobb. Samtidigt gör de svenska storföretagen enorma vinster som går rakt ned i överklassens fickor. Vi har fått nog av överklassens girighet. Nu är det vår tur! Ung Vänster Skåne kräver sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det är vårt arbete som skapat företagens mångmiljardvinster. Kostnaden för dessa vinster betalar vi med våra slitna kroppar och psykisk ohälsa. Vi kräver att vi får tillbaka mer av allt det arbete vi lägger ner, för vi vill ha tid att leva och makten över våra egna liv.

 
En av anledningarna till att kvinnor tjänar mindre än män är att de många gånger tvingas jobba ofrivillig deltid. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön skulle alltså minska lönegapet mellan män och kvinnor och ta oss ett steg närmare jämställdhet. Sex timmars arbetsdag är alltså ett feministiskt krav och är en fråga om rättvisa. Det är ett val mellan mer pengar åt överklassen och ett vettigt liv för oss andra. Med sex timmars arbetsdag skulle färre ungdomar gå arbetslösa och fler skulle ha en lön att leva på.

 
I vår kommer Ung Vänster Skåne driva en kampanj om sex timmars arbetsdag, i skolor och runtom i hela Skåne. Kom med oss – tillsammans tar vi striden om tiden!

omslagsbild_facebook

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ung Vänster Skåne står bakom uppropet #vistårinteut

Idag innebär Sveriges asylregler att många ensamkommande flyktingbarn riskerar att skickas tillbaka till de länder de tvingats att fly ifrån så fort de når sin 18-årsdag. Att ständigt leva med hotet om att utvisas och oron över att ryckas ifrån skola, vänner och en trygg framtid gör att många lider av depression, ångest och självskadebeteenden. Läget är akut, inga barn eller ungdomar ska behöva leva med den oron. Sex stycken ungdomar har på grund av asylreglerna valt att ta sina liv det senaste halvåret.

Rätten till asyl och rätten till en fristad borde vara en självklarhet. Istället för att ge barn och unga den tryggheten de har rätt till tvingar man dem att leva med vetskapen om att de någon gång kommer att utvisas tillbaka till det krig och förtryck de tvingats fly ifrån. Ingen ska behöva leva med den oron och det är dags att situationen för de ensamkommande flyktingbarnen ändras.

Uppropet #vistårinteut har startats för att ge alla ensamkommande flyktingbarn som varit i Sverige i mer än ett år amnesti. Man kräver även att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av de som befinner sig i en asylprocess i suicidpreventivt syfte och att Migrationsverket fryser alla utvisningar på grund av den rättsosäkerhets som råder i dagsläget.

Vi i Ung Vänster Skåne står bakom uppropet och uppmanar alla att skriva under namninsamlingen och att organisera sig för en human flyktingpolitik och allas rätt till trygghet.

https://www.skrivunder.com/amnesti_for_vara_ensamkommande_barn_och_unga

Amnestibild

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa censuren

I februari meddelade patent- och övermarknadsdomstolen att internetleverantören Bredbandsbolaget måste blockera deras användare från att besöka fildelningssajterna The Pirate Bay och Swefilmer, ett beslut som går emot det som fattades av Stockholms tingsrätt 2015. Patent- och övermarknadsdomstolen menar att domen följer den EU-praxis som finns via Infosocdirektivet som innebär att det är möjligt med föreläggande mot internetleverantörer om deras tjänster används för att begå upphovrättsintrång.

Det här är första gången som den svenska staten använder sig av censur på internet, förutom när det handlat om barnpornografi. Att blockera människor från att fritt ta del av information är åtgärder som tidigare förknippats med diktaturer och länder med stark statlig repression. I det här fallet är det film- och musikindustrin som drivit ärendet i hopp om att kunna maximera sina redan stora vinster på bekostnad av vår grundlagsskyddade rätt till att fritt få använda internet.

Att storföretag har makten att få staten att använda sig av censur är orimligt, farligt och begränsar de demokratiska rättigheter vi sägs ha. Istället för att anpassa sig till samhället och den tekniska utvecklingen satsar företagen mångmiljonbelopp på att förtrycka och tysta oss alla som använder internet och modern teknik. Det är uppenbart att vår frihet inskränks.

Tillgång till kultur och information bör vara en rättighet och möjligheten att nå all världens film och musik via sin dator är ett stort framsteg. Det här borde främjas och inte förbjudas. Systemet där fildelare döms till böter som det skulle ta flera livstider att betala när skattesmitare, företagsledare och politiker går fria när de begått brott är en tydlig markör om vem och vad som styr samhället – kapitalets intressen är överordnade folkets.

Vi i Ung Vänster Skåne kräver att domen rivs upp och att jakten på fildelare upphör.

Antaget av Ung Vänster Skånes arbetsutskott

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Inför nolltaxa i kollektivtrafiken

Frysandes på perrongen i väntan på ännu ett försenat tåg, ”vad ska chefen säga när jag blir sen igen?” och ”nu missar jag en viktig lektion”. Det här är vanliga tankar hos oss som reser med kollektivtrafiken i Skåne. Allt för ofta ser vi hur förseningar och inställda avgångar hindrar oss i vår vardag. Vi som drabbas, studenter, ensamstående mödrar och lågavlönade unga, har inget val – vi är beroende av kollektivtrafiken för att kunna leva våra liv.

Gång på gång höjs priserna i kollektivtrafiken i Skåne. Nyligen tog Region Skåne beslut om att döpa om den olagliga avgiften om tio kronor när man betalar ombord till ordinariepris. De ständiga prishöjningarna motiveras med att Skånetrafiken måste gå med vinst för att finansiera andra områden i regionen. Att höja skatten finns inte på kartan utan de som ska betala för regionens nedskärningar och privatiseringar är alla oss som redan drabbas hårdast av dem.

Det är ångest i slutet av varje månad, hur ska vi ha råd? Har jag råd att träffa mina vänner? Har jag råd att ta mig till träningen? Att kunna ta sig till jobb eller att ha råd till ett värdigt liv borde vara en rättighet för oss alla, att kunna resa fritt i vardagen ska inte vara förpassat till ett fåtal.

Samtidigt pratas det om klimatet och om reformer för att minska utsläppen, trots det är Region Skåne inte intresserade av att ta de beslut som krävs. Vi vet att en minskad biltrafik är en nödvändighet för att nå klimatmålen men ändå fortsätter man att höja biljettpriserna. Idag är det en omöjlighet för många att resa kollektivt och i många fall är det billigare att ta bilen till jobbet. Ansvaret för klimatet kan inte läggas på individnivå, regionen måste ta sitt ansvar.

Idag, fjärde mars, är det Nolltaxedagen. Det är en dag som uppmärksammar problemen i kollektivtrafiken och alla de fördelar med en skattefinansierad kollektivtrafik som är gratis för oss resenärer. Ung Vänster kräver en upprustad och gratis kollektivtrafik där vi resenärer sätts före skattesänkningar och vinster. Vi organiserar oss i kampen för allas vår rätt till ett värdigt liv.

Antaget av Ung Vänsters arbetsutskott 2017-03-01

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Det är genom vår organisering och gemensam kamp som vi kan trycka tillbaka till fascismen”

Under de senaste månaderna har två bombdåd skett mot flyktingförläggningar och mot ett syndikalistiskt bokcafé i Göteborg . Det skulle också explodera en tredje bomb vid ännu en flyktingförläggning. Detta är början på ännu en våldsvåg från rasister och fascister. Det här sker inte bara i Sverige utan världen runt. I Kanada mördades sex människor i en skjutning i en moské. Fascismen är en våldsam och auktoritär rörelse som i sin natur är våldsam mot rasifierade, socialister, HBTQ-personer och alla som motsätter sig rasism. Det ökande våldet måste ses som en del av en reaktionär strömning i samhället, som syns både i världsnyheterna och i vår vardag.

Tidningarna Expo och Aftonbladet har skrivit om hur Europaparlamentet har betalat ut miljonbelopp och subventionerar därmed en högerextrem front genom hela Europa och detta får vi skattebetalare stå för. I Sverige har vi  riksdagspolitiker som går på stan och slår ner vanligt folk.

Fascisterna använder sig av våld för att tysta oss och vår kamp. Vi får aldrig låta dem hindra oss från att organisera oss och kämpa. Det är viktigare nu än på länge att organisera sig mot den växande fascismen. Det är genom vår organisering och gemensam kamp som vi kan trycka tillbaka till fascismen.

När det fascistiska våldet ökar, när vi blir nedslagna på gatan, när våra hem bränns ned och våra bokcaféer förstörs. Då står vi tillsammans och bemöter det med vår antifascism överallt där fascismen visar sig.

Antaget på Ung Vänster Skånes årskonferens 2017-02-12

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uttalande till stöd för BB- ockupationen i Sollefteå

Ung Vänsters Skånes distriktsårskonferens vill uttrycka sitt fulla stöd för ockupanterna av BB i Sollefteå. Nedläggningen av BB skulle innebära att kvinnor tvingas åka upp till 20 mil till närmsta BB eller tvingas föda hemma eller i bilar. Detta vore ett direkt hot mot kvinnor och barns hälsa och säkerhet.

Vi ser hur inte bara högern utan även Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet fortsätter att skära ner i sjukvården runt om i hela Sverige. Samtidigt som vår hälsa sätts på spel plockar makthavarna i landstingen ut miljoner i bonusar. En bra och tillgänglig vård för patienter, med schyssta löner och villkor för de som arbetar, borde vara en rättighet för oss.

I Skåne har vi en tradition av ständiga nedskärningar i vården som ibland har lett till dödsfall på grund av plats- och personalbrist. Er kamp är därför livsnödvändig för hela vården i Sverige, för kvinnors säkerhet och är ett föredöme för alla oss som fått nog av högerpolitik som sätter profit före människovärde. Ockupanterna kämpar för allas rätt till vård; deras kamp angår oss alla. Därför är deras kamp också vår! All solidaritet med hjältarna på Sollefteå BB!

Antaget på Ung Vänster Skånes årskonferens 2017-02-12

BB_Stöd

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Teknik och utveckling borde gynna hela samhället

Idag, den 10 december, delas årets Nobelpris ut till forskare som gjort viktiga framsteg inom sina respektive område. De nya vetenskapliga upptäckterna och framstegen hyllas och det pratas om hur de kommer att bidra till samhällsutvecklingen. Men istället för att komma till det allmännas nytta blir nya tekniska och medicinska upptäckter låsta bakom patent. Det sägs att patent är till för att skydda uppfinnare och att det i sin tur leder till fler upptäckter, men i realiteten gynnas forskningen av att upptäckter kan delas fritt istället för att hållas undangömd. Det är sällan patentet går till den faktiska uppfinnaren, utan det är stora företag där forskaren är anställd som får rätt till patentet. Men företagens intresse är inte forskning och framsteg, utan att konkurrera ut andra företag för att kunna maximera sina vinster.

Patenträtten gör att livsviktiga mediciner säljs till pris som motsvarar mångdubbelt produktionskostnaderna. Människors liv offras i företagens jakt på vinst. Kunskaperna om hur man enkelt kan producera medicinen billigt och effektivt finns, men företagens monopol resulterar i ockerpriser. Idag får många sjuka runt om i världen vänta i 20 år innan de kan ta del av nya livräddande mediciner då priserna är för höga innan patentet löpt ut.

Det centrala för all forskning är fritt utbyte av idéer. Detta utbyte förhindras av patenträtten och upptäckter inom viktiga områden som t.ex. miljöteknik och medicin försvåras, då nya kunskaper undanhålls till förmån för storföretagens marknadsandelar. Nya vetenskapliga framsteg som bidrar till teknik- och samhällsutveckling bör också tillåtas att göra just det. Målet med forskning ska vara att utöka människans kunskaper och att utveckla samhället. Dagens patentsystem leder till dålig vetenskap och sker på hela samhällets bekostnad.

Forskning och vetenskap ska vara till för alla. Det är dags att se över patentsystemet.

Antaget av Ung Vänster Skånes distriktsstyrelse 2016-11-26

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Rojava: Kampen mot fascism och kampen för ett bättre samhälle går hand i hand

kurdistan-570x194

 

Under de senaste åren har vi kunnat läsa om Daesh våld och terror mot lokalbefolkningen i Syrien & Irak. Vi har kunnat se hur fascisterna i Daesh hugger huvudet av människor, hur de skoningslöst drar fram, område för område, och våldtar och förslavar kvinnor. Nyhetsrapporteringen från det krigsdrabbade Syrien blev däremot först intressant när NATO’s geopolitiska intressen stod på spel. Idag står vi inför ett politiskt läge som mer och mer utvecklas till ett renodlat världskrig. Frankrike, Turkiet, Saudiarabien Iran, USA och Ryssland är några exempel på stater som är inblandade i det som händer i Syrien.

Medan Daesh utför allt fler terrorattacker runt om i världen och sprider sin propaganda över internet, finns det grupper och militära styrkor på plats som pressar tillbaka Daesh. Dessa styrkor består av bland andra kurder, assyrier, yezidier, aleviter och araber. YPG och YPJ, folkets försvarsenheter och kvinnornas försvarsenheter kämpar tillsammans med andra i Syrian Democratic Forces (SDF) mot Daesh, och för ett bättre samhälle.

Kampen för ett bättre samhälle fritt från förtryck är dock en kamp som präglas av svårigheter. Området Rojava i norra Syrien har exempelvis blockerats från flera håll och saknar livsnödvändiga resurser. Precis som andra områden är Rojava starkt beroende av sitt jordbruk och är idag i stort behov av att stärka sin matproduktion. Rojava är ett av de områden som förklarats som självständigt, och är ett centralt område för den rättviserörelse som finns i norra Syrien. För att stärka matproduktionen och självstyret i området är det nu nödvändigt att utveckla det ekologiska jordbruket.

Till stöd för folket i Rojava startades kampanjen ”Feed the Revolution – Organic Agriculture in Rojava”. Kampanjen drevs av Aboriya Rojava i samarbete med förbundet Allt åt Alla och har haft som mål att på en månad samla ihop 180,000 € för att påbörja arbetet med organiska gödningsmedel – för en hållbar matförsörjning. Kampanjen betyder rent praktiskt att biologiskt avfall från städer, byar och gårdar i närheten kommer att samlas in och omvandlas till gödningsmedel som sedan distribueras till lokala bönder och kooperativ. De insamlade pengarna kommer gå till att bygga faciliteter, producera utbildningsmaterial och att helt enkelt underlätta omställningen. Torsdagen den 16 juni avslutades insamlingen – men solidariteten med området lever vidare.

Syrien är det första av många kommande klimatkrig. De uppror mot den Syriska regimen som föregick kriget måste ses i ljuset av den svältkatastrof och extrema torka orsakad av klimatförändringar. Just därför är ”Feed the Revolution”-kampanjen viktig. Under de senaste åren har YPG och YPJ varit de mest effektiva styrkorna mot Daesh och samtidigt har man upprättat ett samhälle som bygger på hela folkets deltagande.

Kampen mot fascism och kampen för ett bättre samhälle går hand i hand och det är hög tid att vi tillsammans går ihop mot Daesh. Det är hög tid att vi gemensamt protesterar mot det rådande system som skapat Daesh som rörelse. Det är hög tid att vi solidariserar oss med rättviserörelserna i Syrien!

Biji Rojava!

 

Antaget av Ung Vänster Skånes distriktsstyrelse 2016-06-19

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa nedläggningen i Bjuv! Stoppa nedläggningarna av lönsam industri!

160419-findusnedlaggning-262585-0-jpgI slutet av 2015 köptes Findus av riskkapitalbolaget Nomad Foods, registrerat på skatteparadiset Brittiska Jungfruöarna. Några månader senare kom beslutet om att produktionen skulle flyttas från Bjuv till Tyskland och att alla 450 anställda skulle sägas upp.

Enda anledningen till att Nomad Foods köpte Findus var för att lägga ner fabriken i Bjuv och på så sätt bli av med konkurrens. Att lägga ner ineffektiv och olönsam verksamhet är en sak, olönsamma företag som inte kan upprätthålla bra villkor och rimliga löner ska inte hållas under armarna. Men att – som med Findus i Bjuv- lägga ner produktion som går med vinst är en annan.

Findus bildades i Bjuv 1941 och har blivit en del av samhället, nedläggningen är därför ett hårt slag mot en hel ort. Men det här är inte det första, och troligen inte det sista, exemplet på nedläggningar av lönsamma företag i Sverige. Bara under de senaste åren har det skett i Gävle, Långhyttan, Tranås, Västervik och Gislaved, tusentals arbetare har drabbats och på flera håll har hela samhällens framtid lagts i ruiner.

En av anledningarna till att lönsamma företag läggs ner så ofta i Sverige är att det är billigare och enklare att göra det här än i andra länder. När Electrolux lade ner fabriker i både svenska Torsvik och tyska Nürnberg kostade det företaget nästan 1.3 miljoner kr per anställd i Tyskland, men bara drygt 200 000 kr. per anställd i Sverige. I många industriländer såsom Tyskland, Belgien och Frankrike finns det lagar och regler som helt förbjuder nedläggning av lönsamma företag eller som åtminstone tvingar företag som gör så att betala straffavgifter. Resultatet blir att när stora koncerner funderar på var de ska lägga ner fabriker är det såklart troligare att valet faller på Sverige.

Om Sverige inte ska bli ett nedläggningsparadis måste vi anpassa oss efter de andra industriländerna och införa liknande lagar.

Regeringen måste även agera här och nu för att rädda fabriken i Bjuv. Och det finns goda möjligheter, en av ägarna i Nomad Foods är nämligen första AP-fonden. Istället för att vädja till Nomad foods borde regeringen med hjälp av våra pensionspengar sätta press på riskkapitalbolaget. Om inte Nomad Foods vill driva produktionen i Bjuv vidare borde de anställda få chansen att ta över. Vilka vet bäst hur ett företag ska skötas – om inte de som arbetar där?

 

Karoline Sjösten – distriktsstyrelseledamot, Ung Vänster Skåne
Olof Björk – distriktsstyrelseledamot, Ung Vänster Skåne

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Strejken fortsätter!

delabild stödjerstrejken

Byggnads har nu avslutat sin strejk och slutit nytt avtal, men Målarnas och Sjöbefälsföreningens strejker fortsätter och Byggnads, Elektrikerna och SEKO har varslat om stödåtgärder för Målarna.

Målarnas strejkar till försvar för för sina ackordlöner som arbetsköparna angriper, såväl som för anställningstrygghet under graviditeten. Många gravida målare är hemma med graviditetspenning innan den planerade föräldraledigheten. Målarna vill att dessa ska få samma skydd som föräldralediga har i Lagen om anställningsskydd. Byggnads strejk, å sin sida, har handlat om mer än bara skäliga löneökningar. Kraven handlar om åtgärder för att se till att nyanlända får samma utbildning och lön som alla andra, att stoppa entreprenadkedjorna som splittrar arbetarkollektivet och försämrar insynen och att satsa på att fler kvinnor utbildar sig till byggnadsarbetare.

Svenskt Näringsliv och dess medlemsorganisationer försöker framställa strejkerna och fackens kamp som oansvarig och ett hot mot välfärden. Det är lögn – fackens kamp handlar om rättvisa, om trygghet och säkerhet på jobbet och makt över sin arbetssituation. Det är Svenskt Näringsliv, som vill slå mot löneökningar, jämställdhet och jämlikhet på jobbet, som är oansvariga.

Ung Vänster Skåne stödjer varje stridsåtgärd från fackföreningarnas sida för att stoppa arbetsköparnas dröm om att normen på arbetsmarknaden blir otrygghet, orimliga arbetsvillkor och löner som knappt går att leva på. Vi vet att alla arbetare, oavsett yrke, tjänar på att trygga jobb och schyssta vilkor blir norm i fler branscher. Allt stöd till de strejkande!

Antaget av Ung Vänster Skånes arbetsutskott 2016-04-21

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar