Vi måste släcka fascismens bränder

Flyktingboenden brinner. De brinner och de brinner och de fortsätter att brinna. Fredagen den 23/6 skrev Sydsvenskan om att det brann igen på ett boende för nyanlända där det brunnit bara två dagar tidigare. Polisen utreder händelsen som grov mordbrand. SVT nyheter skrev i Februari 2017 att det under 2016 brunnit 112 gånger på asylboenden, varav man bedömer 92 st som anlagda. Det brinner och vad gör vi? Vad hade vi gjort om det var 92 anlagda bränder under ett åt i Stockholms innerstad? I lägenheter i kvarteret bredvid där vår vän bor, eller i villakvarteret i förorten där våra föräldrar bor? Vi vet att alla människor är lika värda, och de nyanlända och asylsökande behöver trygghet precis som alla andra.

Att det har varit 92 anlagda bränder på flyktingboenden under 2016, och att det nu har skett igen, är ingen slump och inget vi kan blunda för. Det hänger ihop med fascismens framfart och normalisering. De är på våra gator, de besöker Almedalen utan att någon höjer ett ögonbryn och de bränner ner flyktingboenden. Det handlar inte om enstaka galningar utan om en antidemokratisk och våldsam politisk rörelse vars hot vi måste ta på allvar. Rätten till liv och trygghet gäller alla. Det handlar om flyktingars rätt till boende och säkerhet men det handlar också om alla de grupper som hotas av fascisternas närvaro – judar, muslimer, hbtq-personer, feminister och socialister. Vi måste släcka fascismens bränder och verka för alla människors rätt till trygghet och liv.

Meja Cohen Tillberg
Distriktsstyrelsen, Ung Vänster Skåne

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Bra arbetsmiljö ger bra vård

Den 20/6 skrev Fredrik Mellgren i SVD om den stora personalbristen i vården och hur patienter drabbas. Överallt i landet drabbas människor av bristerna inom vården, såväl anställda som patienter. Inte minst här i Skåne där bristen på narkospersonal leder till inställda operationer på Skånes universitetssjukhus i Malmö och Lund. Man räknar med 10 % färre operationer än förra året.

På Ystad lasarett är risken stor att hjärtpatienter lämnas oövervakade eftersom sjuksköterskorna på hjärtintensiven sagt upp sig. Regionen har gått ut via Facebook för att rekrytera personal samtidigt som befintlig personal erbjuds ett timpåslag på 130-160 kronor utöver den det vanlig övertidsersättningen. På akutmottagningen under kvällar och helger erbjuds 200kr extra i timmen. På Kristianstad Centralsjukhus är tre av åtta neonatalplatser stängda på grund av personalbrist. Men värst är det på Helsingborgs lasarett där vårdplatserna minskat med 20 procent de fem senaste åren, där 30 av 38 barnmorskor sa upp sig under föregående år och där man hitintills i år har haft 1500 överliggare på akuten.

Personalbrist leder till sämre sjukvård. Det är tydligt att skulden ligger hos ansvariga politiker och personalbristen beror på usla arbetsvillkor. Personalen säger upp sig på grund av för hög arbetsbelastning och dåliga löner. Detta påverkar i sin tur alla som behöver vård, vilket de flesta behöver någon gång i sitt liv. Detta är något som på flera fronter slår mot arbetarklassen och något som måste upphöra.

Vi har egentligen en sjukvård i världsklass, men med högerns enorma skattesänkningar, med vinstjakten i välfärden och vår nuvarande regerings utredningar om inskränkningar i strejkrätten så har vården tvingats ner på knä.

Men vi kan få vården på benen igen, men då behöver vi ett samhälle som sätter människors behov före överklassens rikedom. För det finns resurser till det, överklassen har pengarna. Vi behöver stoppa vinsterna i välfärden, vi behöver höja skatten för överklassen och vi behöver en regering som inte hotar alla arbetares fackliga organisering. Då kan vi rädda vården, vi kan anställa sjukvårdspersonal med bra villkor och vi kan ge alla bättre sjukvård.

Ung Vänster Skåne kräver bättre arbetsvillkor för sjukvårdspersonalen och vi kräver en sjukvård som prioriterar människors behov före överklassens vinster!

 

Ylva Aspelin, Distriktsordförande, Ung Vänster Skåne

Alexander Moser Uppström, Distriktstyrelseledamot, Ung Vänster Skåne

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ung Vänster Skåne deltog i nedstängningen av kolgruvor i Tyskland

När politikerna sviker i klimatkrisen stängde vi ner kolgruvorna

21150079_10155026940728391_8497949774659823489_n

När politikerna sviker sina löften går människor ihop och organiserar sig för förändring. Under 24-29 augusti anordnades för tredje året i rad Ende Gelände, en gigantisk civil olydnadsaktion där uppemot 6000 aktivister från hela Europa deltog i ockupationen av brunkolsgruvorna i västra Tyskland. Aktionen hade som mål att stoppa gruvdriften genom att med hjälp av civil olydnad blockera brunkolsgruvorna, den tågräls som används för frakt och kolkraftverken som bränner kolet, och under aktionen lyckades vi pressa ner produktionen på ett av Europas största kolkraftverk till 37 % av dess fulla kapacitet genom att blockera infrastrukturen med våra kroppar. I aktionen deltog hela den breda europeiska miljörörelsen för att tillsammans protestera mot kolkraften och för miljörättvisa.

I maj förra året deltog Ung Vänster Skåne i Ende Gelände där man tillsammans med 3500 andra aktivister lyckades stänga ner hela driften av ett av kolkraftverken för första gången i historien. Kolkraftverket och gruvan som stängdes ner tillhörde då det svenska statliga elbolaget Vattenfall. Gruvan var en av de kolgruvor som den ”rödgröna” regeringen valde att sälja till det tjeckiska riskkapitalbolaget EPH, trots Miljöpartiets vallöfte om att Vattensfalls kolkraft skulle avvecklas och brunkolet skulle stanna kvar i jorden.

Trots att hela världens politiker förra året skrev på Parisavtalet så fortsätter gruvdriften av brunkol. Brytning och eldning av brunkol, som är det smutsigaste av de fossila bränslena, måste vara det första som stoppas. Framtiden kräver att fossila bränslen som kol och olja fasas ut och att stora investeringar i förnyelsebara energikällor som sol och vindkraft genomförs. När politikerna fortsätter prata om att vanligt folk ska ta miljöansvar samtidigt som de tillåter storföretag att tjäna pengar på miljöförstörande produktion, lägger vi skulden där den hör hemma – på ett ohållbart ekonomiskt system som bygger på en oändlig tillväxt med produkter som tillverkas för att gå sönder, företag som greenwashar sin verksamhet och politiker som representerar överklassens intresse av ökade vinster till varje pris.

Tillsammans med resten av den svenska och europeiska miljörörelsen skickade hela Ung Vänster och Ung Vänster Skåne 15 aktivister för att delta i aktionen för att säga ”Ende Gelände” – ”hit men inte längre” – och kämpa för att kolet stannar i marken och för ett hållbart samhälle.

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Sex timmars arbetsdag – ta striden om tiden!

I Sverige idag går nästan var femte ungdom utan jobb. Samtidigt gör de svenska storföretagen enorma vinster som går rakt ned i överklassens fickor. Vi har fått nog av överklassens girighet. Nu är det vår tur! Ung Vänster Skåne kräver sex timmars arbetsdag med bibehållen lön. Det är vårt arbete som skapat företagens mångmiljardvinster. Kostnaden för dessa vinster betalar vi med våra slitna kroppar och psykisk ohälsa. Vi kräver att vi får tillbaka mer av allt det arbete vi lägger ner, för vi vill ha tid att leva och makten över våra egna liv.

 
En av anledningarna till att kvinnor tjänar mindre än män är att de många gånger tvingas jobba ofrivillig deltid. Sex timmars arbetsdag med bibehållen lön skulle alltså minska lönegapet mellan män och kvinnor och ta oss ett steg närmare jämställdhet. Sex timmars arbetsdag är alltså ett feministiskt krav och är en fråga om rättvisa. Det är ett val mellan mer pengar åt överklassen och ett vettigt liv för oss andra. Med sex timmars arbetsdag skulle färre ungdomar gå arbetslösa och fler skulle ha en lön att leva på.

 
I vår kommer Ung Vänster Skåne driva en kampanj om sex timmars arbetsdag, i skolor och runtom i hela Skåne. Kom med oss – tillsammans tar vi striden om tiden!

omslagsbild_facebook

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Ung Vänster Skåne står bakom uppropet #vistårinteut

Idag innebär Sveriges asylregler att många ensamkommande flyktingbarn riskerar att skickas tillbaka till de länder de tvingats att fly ifrån så fort de når sin 18-årsdag. Att ständigt leva med hotet om att utvisas och oron över att ryckas ifrån skola, vänner och en trygg framtid gör att många lider av depression, ångest och självskadebeteenden. Läget är akut, inga barn eller ungdomar ska behöva leva med den oron. Sex stycken ungdomar har på grund av asylreglerna valt att ta sina liv det senaste halvåret.

Rätten till asyl och rätten till en fristad borde vara en självklarhet. Istället för att ge barn och unga den tryggheten de har rätt till tvingar man dem att leva med vetskapen om att de någon gång kommer att utvisas tillbaka till det krig och förtryck de tvingats fly ifrån. Ingen ska behöva leva med den oron och det är dags att situationen för de ensamkommande flyktingbarnen ändras.

Uppropet #vistårinteut har startats för att ge alla ensamkommande flyktingbarn som varit i Sverige i mer än ett år amnesti. Man kräver även att stat och kommuner omedelbart stoppar omflyttningarna av de som befinner sig i en asylprocess i suicidpreventivt syfte och att Migrationsverket fryser alla utvisningar på grund av den rättsosäkerhets som råder i dagsläget.

Vi i Ung Vänster Skåne står bakom uppropet och uppmanar alla att skriva under namninsamlingen och att organisera sig för en human flyktingpolitik och allas rätt till trygghet.

https://www.skrivunder.com/amnesti_for_vara_ensamkommande_barn_och_unga

Amnestibild

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Stoppa censuren

I februari meddelade patent- och övermarknadsdomstolen att internetleverantören Bredbandsbolaget måste blockera deras användare från att besöka fildelningssajterna The Pirate Bay och Swefilmer, ett beslut som går emot det som fattades av Stockholms tingsrätt 2015. Patent- och övermarknadsdomstolen menar att domen följer den EU-praxis som finns via Infosocdirektivet som innebär att det är möjligt med föreläggande mot internetleverantörer om deras tjänster används för att begå upphovrättsintrång.

Det här är första gången som den svenska staten använder sig av censur på internet, förutom när det handlat om barnpornografi. Att blockera människor från att fritt ta del av information är åtgärder som tidigare förknippats med diktaturer och länder med stark statlig repression. I det här fallet är det film- och musikindustrin som drivit ärendet i hopp om att kunna maximera sina redan stora vinster på bekostnad av vår grundlagsskyddade rätt till att fritt få använda internet.

Att storföretag har makten att få staten att använda sig av censur är orimligt, farligt och begränsar de demokratiska rättigheter vi sägs ha. Istället för att anpassa sig till samhället och den tekniska utvecklingen satsar företagen mångmiljonbelopp på att förtrycka och tysta oss alla som använder internet och modern teknik. Det är uppenbart att vår frihet inskränks.

Tillgång till kultur och information bör vara en rättighet och möjligheten att nå all världens film och musik via sin dator är ett stort framsteg. Det här borde främjas och inte förbjudas. Systemet där fildelare döms till böter som det skulle ta flera livstider att betala när skattesmitare, företagsledare och politiker går fria när de begått brott är en tydlig markör om vem och vad som styr samhället – kapitalets intressen är överordnade folkets.

Vi i Ung Vänster Skåne kräver att domen rivs upp och att jakten på fildelare upphör.

Antaget av Ung Vänster Skånes arbetsutskott

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Inför nolltaxa i kollektivtrafiken

Frysandes på perrongen i väntan på ännu ett försenat tåg, ”vad ska chefen säga när jag blir sen igen?” och ”nu missar jag en viktig lektion”. Det här är vanliga tankar hos oss som reser med kollektivtrafiken i Skåne. Allt för ofta ser vi hur förseningar och inställda avgångar hindrar oss i vår vardag. Vi som drabbas, studenter, ensamstående mödrar och lågavlönade unga, har inget val – vi är beroende av kollektivtrafiken för att kunna leva våra liv.

Gång på gång höjs priserna i kollektivtrafiken i Skåne. Nyligen tog Region Skåne beslut om att döpa om den olagliga avgiften om tio kronor när man betalar ombord till ordinariepris. De ständiga prishöjningarna motiveras med att Skånetrafiken måste gå med vinst för att finansiera andra områden i regionen. Att höja skatten finns inte på kartan utan de som ska betala för regionens nedskärningar och privatiseringar är alla oss som redan drabbas hårdast av dem.

Det är ångest i slutet av varje månad, hur ska vi ha råd? Har jag råd att träffa mina vänner? Har jag råd att ta mig till träningen? Att kunna ta sig till jobb eller att ha råd till ett värdigt liv borde vara en rättighet för oss alla, att kunna resa fritt i vardagen ska inte vara förpassat till ett fåtal.

Samtidigt pratas det om klimatet och om reformer för att minska utsläppen, trots det är Region Skåne inte intresserade av att ta de beslut som krävs. Vi vet att en minskad biltrafik är en nödvändighet för att nå klimatmålen men ändå fortsätter man att höja biljettpriserna. Idag är det en omöjlighet för många att resa kollektivt och i många fall är det billigare att ta bilen till jobbet. Ansvaret för klimatet kan inte läggas på individnivå, regionen måste ta sitt ansvar.

Idag, fjärde mars, är det Nolltaxedagen. Det är en dag som uppmärksammar problemen i kollektivtrafiken och alla de fördelar med en skattefinansierad kollektivtrafik som är gratis för oss resenärer. Ung Vänster kräver en upprustad och gratis kollektivtrafik där vi resenärer sätts före skattesänkningar och vinster. Vi organiserar oss i kampen för allas vår rätt till ett värdigt liv.

Antaget av Ung Vänsters arbetsutskott 2017-03-01

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

”Det är genom vår organisering och gemensam kamp som vi kan trycka tillbaka till fascismen”

Under de senaste månaderna har två bombdåd skett mot flyktingförläggningar och mot ett syndikalistiskt bokcafé i Göteborg . Det skulle också explodera en tredje bomb vid ännu en flyktingförläggning. Detta är början på ännu en våldsvåg från rasister och fascister. Det här sker inte bara i Sverige utan världen runt. I Kanada mördades sex människor i en skjutning i en moské. Fascismen är en våldsam och auktoritär rörelse som i sin natur är våldsam mot rasifierade, socialister, HBTQ-personer och alla som motsätter sig rasism. Det ökande våldet måste ses som en del av en reaktionär strömning i samhället, som syns både i världsnyheterna och i vår vardag.

Tidningarna Expo och Aftonbladet har skrivit om hur Europaparlamentet har betalat ut miljonbelopp och subventionerar därmed en högerextrem front genom hela Europa och detta får vi skattebetalare stå för. I Sverige har vi  riksdagspolitiker som går på stan och slår ner vanligt folk.

Fascisterna använder sig av våld för att tysta oss och vår kamp. Vi får aldrig låta dem hindra oss från att organisera oss och kämpa. Det är viktigare nu än på länge att organisera sig mot den växande fascismen. Det är genom vår organisering och gemensam kamp som vi kan trycka tillbaka till fascismen.

När det fascistiska våldet ökar, när vi blir nedslagna på gatan, när våra hem bränns ned och våra bokcaféer förstörs. Då står vi tillsammans och bemöter det med vår antifascism överallt där fascismen visar sig.

Antaget på Ung Vänster Skånes årskonferens 2017-02-12

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Uttalande till stöd för BB- ockupationen i Sollefteå

Ung Vänsters Skånes distriktsårskonferens vill uttrycka sitt fulla stöd för ockupanterna av BB i Sollefteå. Nedläggningen av BB skulle innebära att kvinnor tvingas åka upp till 20 mil till närmsta BB eller tvingas föda hemma eller i bilar. Detta vore ett direkt hot mot kvinnor och barns hälsa och säkerhet.

Vi ser hur inte bara högern utan även Socialdemokraterna tillsammans med Miljöpartiet fortsätter att skära ner i sjukvården runt om i hela Sverige. Samtidigt som vår hälsa sätts på spel plockar makthavarna i landstingen ut miljoner i bonusar. En bra och tillgänglig vård för patienter, med schyssta löner och villkor för de som arbetar, borde vara en rättighet för oss.

I Skåne har vi en tradition av ständiga nedskärningar i vården som ibland har lett till dödsfall på grund av plats- och personalbrist. Er kamp är därför livsnödvändig för hela vården i Sverige, för kvinnors säkerhet och är ett föredöme för alla oss som fått nog av högerpolitik som sätter profit före människovärde. Ockupanterna kämpar för allas rätt till vård; deras kamp angår oss alla. Därför är deras kamp också vår! All solidaritet med hjältarna på Sollefteå BB!

Antaget på Ung Vänster Skånes årskonferens 2017-02-12

BB_Stöd

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar

Teknik och utveckling borde gynna hela samhället

Idag, den 10 december, delas årets Nobelpris ut till forskare som gjort viktiga framsteg inom sina respektive område. De nya vetenskapliga upptäckterna och framstegen hyllas och det pratas om hur de kommer att bidra till samhällsutvecklingen. Men istället för att komma till det allmännas nytta blir nya tekniska och medicinska upptäckter låsta bakom patent. Det sägs att patent är till för att skydda uppfinnare och att det i sin tur leder till fler upptäckter, men i realiteten gynnas forskningen av att upptäckter kan delas fritt istället för att hållas undangömd. Det är sällan patentet går till den faktiska uppfinnaren, utan det är stora företag där forskaren är anställd som får rätt till patentet. Men företagens intresse är inte forskning och framsteg, utan att konkurrera ut andra företag för att kunna maximera sina vinster.

Patenträtten gör att livsviktiga mediciner säljs till pris som motsvarar mångdubbelt produktionskostnaderna. Människors liv offras i företagens jakt på vinst. Kunskaperna om hur man enkelt kan producera medicinen billigt och effektivt finns, men företagens monopol resulterar i ockerpriser. Idag får många sjuka runt om i världen vänta i 20 år innan de kan ta del av nya livräddande mediciner då priserna är för höga innan patentet löpt ut.

Det centrala för all forskning är fritt utbyte av idéer. Detta utbyte förhindras av patenträtten och upptäckter inom viktiga områden som t.ex. miljöteknik och medicin försvåras, då nya kunskaper undanhålls till förmån för storföretagens marknadsandelar. Nya vetenskapliga framsteg som bidrar till teknik- och samhällsutveckling bör också tillåtas att göra just det. Målet med forskning ska vara att utöka människans kunskaper och att utveckla samhället. Dagens patentsystem leder till dålig vetenskap och sker på hela samhällets bekostnad.

Forskning och vetenskap ska vara till för alla. Det är dags att se över patentsystemet.

Antaget av Ung Vänster Skånes distriktsstyrelse 2016-11-26

Publicerat i Okategoriserade | Lämna en kommentar